gömüyorum cesetlerimizi hür ağaç tepelerine

seviyorum öldürmeyi zamanı siz de sanıyorsunuz ki öldürdüğüm benden başkası değil hayır hepimizi öldürüyor ve gömüyorum cesetlerimizi hür ağaç tepelerine orman gövdesine asılı sallanıyor ölülerimiz ölülerimiz ölülerimiz cesetten birer bayrak olup kelimelerle oynamayı bilmeyen oyunu bıraksın doktor oyunu kelime olmayan insan ile oynamasın doktor hazinesi kelime olmayan hazinem var sanmasın insan üç beş kelimeden ibaret…